Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Princess Nugget Shop. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Princess Nugget Shop. Princess Nugget Shop biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze “Service” en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( “Terms of Service”, “Voorwaarden”), met inbegrip van deze voorwaarden aanvullende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen en /of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragen aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet openen of Services gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderheid in uw staat of provincie van verblijf of, of dat je meerderjarig in uw staat of provincie woon- of en dat u uw toestemming heeft verleend aan sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en je mag niet, in het gebruik van de dienst, in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, het auteursrecht). 'Auteur).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze go.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op de inhoud van deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven tijdens het bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en je moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeuren van de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen worden verstrekt door de betreffende derde aanbieder (s) (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of de beoordeling van de inhoud of de juistheid en we hebben geen garantie en neemt geen enkele aansprakelijkheid voor derden materialen of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van de derde plaats.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien, op ons verzoek, je bepaalde specifieke inzendingen verzenden (bijvoorbeeld prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere documenten, of ze nu online, via e-mail, per post of op andere wijze (collectief stuurt u "Comments"), ga je ermee akkoord dat wij, op ieder moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, te verspreiden, te vertalen of anderszins te gebruiken in elk medium de opmerkingen die u aan ons verstrekt. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om, monitor, bewerken of verwijderen inhoud die bepalen we in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele eigendom van welke partij of deze gebruiksvoorwaarden . .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de Store valt onder ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe is er informatie op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, producten, transittijden en beschikbaarheid bevat kan zijn. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden te corrigeren en te wijzigen of updaten informatie of bestellingen te annuleren als er informatie over de dienst of een gelieerde website onjuist is te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (waaronder begrepen na het indienen van uw bestelling).
We aanvaarden geen verplichting om informatie in de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om derden te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) lokale, internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of verordeningen schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) treiteren, mishandeling, belediging, kwaad, te schande maken, laster, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde websites, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of gerelateerde websites, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten aan u geleverd via de Dienst zijn (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Princess Nugget Shop, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim of andere directe, indirecte, toevallige, straffende, speciale . Of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging of andere soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit het gebruik van een van de diensten of producten gekocht met de service of voor andere claims op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins via de dienst ter beschikking worden gesteld, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Princess Nugget Shop en onze ouders, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij te nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als in ons eigen oordeel je faalt, of we vermoeden dat je gefaald hebt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en ben je verantwoordelijk voor alle blijft verschuldigde bedragen up tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleid of de gebruiksvoorschriften geplaatst door ons op deze site of in verband met de Dienst vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen u en ons en uw gebruik van de Dienst regelen, afspraken voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen vervangt, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de Editor.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij we Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar shop@princessnugget.com worden gestuurd.